Tidstavle med forklarende fotografier

Klik på de små fotografier for at downloade en større version.

 

Around 1065 Polabenlandet ( Elbslavien) bliver kristent.
Benediktiner klosteret på St.Georgsberg grundlægges.
 
1062 Ærkebiskop Adalbert af Bremen udnævner Aristo til at være den første biskop i Ratzeburg Bispedømme.
 
1066 15/7 Vendernes store opstand. Ansverus, der var abbed i klosteret på St.Georgsberg, bliver stenet sammen med 18 klosterbrødre.
 
 
1093 Slag ved Schmilau. Sejr over venderne. Kristendommen udbredes igen langsomt.
 
1154 Heinrich der Löwe grundlægger Ratzeburg Bispedømme påny.
 
1154  11/8 Grundstenen lægges til Ratzeburg Domkirke.
Første biskop er Evermod (1154-1178).
 
1160 ff. Domkirkens kor påbegyndes.
 
1220-1225 Forhallen mod syd bygges. Domkirken fuldendes.
 
1251 ff. Korsgang og kapitelhus bygges til ca. 1300. (Præmonstratenser-ordenen)
 
1380 ”Lauenburger kapel” tilbygges.
 
1504 Klosterets isolation ophæves.Kannikkerne aflægger deres præmonstratenserdragt.
 
1554 Biskop Christoph von der Schulenburg bliver protestant og sælger bispedømmet for 10.000 daler til Hertug Christoph af Mecklenburg.
 
1566 Georg Usler bliver den første protestantiske prædikant i Ratzeburg Domkirke.
 
 
1648 Bispedømmet sekulariseres, og kommer som Ratzeburg Fyrstedømme under Mecklenburg.
 
1693 Domkirken beskadiges ved dansk angreb på Ratzeburg.
 
 
1876-1881 Domkirken restaureres, bl.a. fjernes de gotiske kapeltilbygninger.
 
 
1893 Brand på grund af lynnedslag.
 
 
1953-1966 Omfangsrige restaureringer af domkirken. Dens oprindelige skikkelse genoprettes.
 
 
2001 Nye kirkeklokker af bronze erstatter de gamle af støbejern.